07-05-13

De Verborgen Geschiedenis #8: De zeven pilaren van de kennis. (SC) (Silvester) (2013)

Gratis speciale uitgave voor Free Comic Book Day op 04-05-2013.

verborgen geschiedenis, fcbdTekst: Jean-Pierre Pécau --- Tekeningen: Igor Kordey.

 

1918. De eerste wereldoorlog woedt in alle hevigheid dankzij Willem van Lecce, de vijfde magistraat. Drie van de 4 oorspronkelijke huizen, de Penning, de Staf en het Zwaard, hebben zich verenigd om de catastrofe uit te stellen. Maar voor hoe lang? In de duinen van de Arabische woestijn sluimert het gerucht over het bestaan van een mythische stad, Kor, de moeder aller steden, waar de macht van de ivoren ligt verborgen.

28-03-13

De Verborgen Geschiedenis #3: De Graal van Montsécur. (HC) (Silvester) (2009)

verborgen geschiedenisTekst: Jean-Pierre Pécau --- Tekeningen: Coran Sudzuka, Ceto.

 

Reka, een van de vier magistraten, gebruikt aan het einde van de twaalfde eeuw haar invloed bij de paus om haar macht over de gehele christelijke wereld uit te breiden. Ze richt de Heilige Inquisitie op met als geheim doel het in handen krijgen van de Graal, en daarmee het verloren ivoor van Dyo. Ze heeft haar broer Dyo in haar macht. Erlin, haar andere broer, stapt over zijn voorbehoud heen om de ivoren te reproduceren. Aker, de vierde magistraat, probeert een man aan de macht te brengen die door de Voorzienigheid is gekozen en ze verbindt zich met de Von Hohenstaufen, Duitse vorsten van het Heilige Roomse Rijk.

26-03-13

De Verborgen Geschiedenis #1: Genesis. (HC) (Silvester) (2006)

verborgen geschiedenisTekst: Jean-Pierre Pécau --- Tekeningen: Igor Kordey.

 

De ivoren kaartenregel wordt zeer vlug met de voeten getreden. Eerst uit wraak, daarna uit machtswellust. 1600 jaar later, Egypte. Er is oorlog tussen de twee broers Dyo en Erlin over de controle van de kaarten. Dyo staat aan de zijde van de Farao. Erlin beschermt de vervolgde Hebreeërs. De kaarten brengen de ergste plagen over Egypte.