01-11-17

Tex Willer (3): Krachtmeting in het noorden. (SC) (Hum!) (2017)

Gianfranco Manfredi,2017,Giulio de VitaTekst: Gianfranco Manfredi --- Tekeningen: Giulio de Vita.

Uit het noordelijke Montana komt een noodkreet van 
een jeugdvriend van Tex. Diens pelshandel met Indianen loopt voorspoedig. Tot iemand van de American Fur Company langs komt om persoonlijk de 
productie op te schroeven.

05:20 Gepost door Filip Hellemans in Tex Willer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gianfranco manfredi, 2017, giulio de vita |  Facebook |

20-07-17

De werelden van Thorgal: Kriss van Valnor #5,- Rode Raheborg. (HC) (Le Lombard) (2014)

thorgalTekst: Yves Sente --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Na haar huwelijk met Jolan regeert Kriss over alle Vikingen van het Noorden. Toch kan ze nog niet op haar lauweren rusten. Samen met Jolan moet ze het hoofd zien te bieden aan de legers van Magnus en de hertog van Auxaterra, die Yavhus bedreigen. Hun doel: het geloof in één God opleggen. Het wordt een bittere strijd. Om als overwinnaar het strijdtoneel te verlaten, zullen Kriss en Jolan niet noodzakelijk dezelfde strategie volgen. En ook hun beweegredenen blijken te verschillen ...

06:50 Gepost door Filip Hellemans in Thorgal spin-offs (HC) | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves sente, 2014, giulio de vita |  Facebook |

16-10-13

De werelden van Thorgal: Kriss van Valnor #4,- Bondgenootschappen. (HC) (Le Lombard) (2013)

thorgalTekst: Yves Sente --- Tekeningen: Giulio De Vita.

 

De machtshonger van Kriss van Valnor is niet te stillen. Ze wil de heerschappij over álle Vikingen van het Noorden. Daarvoor moet ze aan drie voorwaarden voldoen: haar edele inborst bewijzen, haar moed aantonen en een kind gebaard hebben. Bovendien is ze niet de enige die het weidse grondgebied wil inlijven: ook koning-genezer Jolan en keizer Magnus liggen op vinkenslag. Kan Kriss het vertrouwen van haar manschappen winnen en slaagt ze erin de bondgenootschappen te sluiten om haar doel te bereiken?

06:45 Gepost door Filip Hellemans in Thorgal spin-offs (HC) | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves sente, giulio de vita, 2013 |  Facebook |

18-12-12

De werelden van Thorgal: Kriss van Valnor #3.- Een koningin waardig. (HC) (Le Lombard) (2012)

yves sente,giulio de vita,2012Tekst: Yves Sente --- Tekeningen: Giulio De Vita.

De Walkuren hebben hun vonnis geveld: Kriss mag terug naar de wereld van de stervelingen op voorwaarde dat ze een daad verricht die haar tot de rang van koningin kan verheffen. En alsof dat nog niet genoeg is, mag ze zolang geen enkel levend wezen zelfs geen mug ook maar het minste kwaad doen. Anders boort de dodelijke pijlpunt die in haar borst zit, zich nog een stukje dieper. Met de hulp van een onverwachte bondgenote, Hildebrun, zal Kriss proberen om een nieuw koninkrijk te veroveren.
   

 

 

 

19:32 Gepost door Filip Hellemans in Thorgal spin-offs (HC) | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves sente, giulio de vita, 2012 |  Facebook |

07-03-12

De werelden van Thorgal: Kriss van Valnor #2.- De straf van de Walkuren (HC) (Le Lombard) (2012)

yves sente,giulio de vita,2012Tekst: Yves Sente --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Kriss wordt nog altijd gegijzeld door de Walkuren. Ze is een speelbal in de handen van hun 'godin' Freya. Welk lot bedeelt die haar toe? Het eeuwige leven in het Paleis van Odin zoals dappere krijgers die vallen op het veld van eer? Of eeuwig branden in de hel van Niflheim? Voor Freya beslist over Kriss' bestemming, wil ze haar levensverhaal horen. Uit haar mond wil ze horen hoe ze Thorgal ontmoet heeft. Alleen zo maakt Kriss kans op clementie..

17:08 Gepost door Filip Hellemans in Thorgal spin-offs (HC) | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves sente, giulio de vita, 2012 |  Facebook |

24-12-10

De werelden van Thorgal: Kriss van Valnor 1.- Ik vergeet niets! (HC) (Le Lombard) (2010)

2010,yves sente,giulio de vitaTekst: Yves Sente --- Tekeningen: Giulio De Vita.

 

Na een leven vol diefstal, bedrog en moord sterft Kriss van Valnor. Maar niet voordat ze een allerlaatste bravourestuk opvoert. De Walkyries weten niet aan welk lot haar te onderwerpen: het paradijs van de strijders, Walhalla, of eeuwig ronddwalen in de ijzige nevels van Niflheim? De ontembare strijdster moet nu haar zaak bepleiten voor godin Freyja. En daarvoor moet ze afdwalen in haar prilste herinneringen. Herinneringen aan haar kindertijd en de eerste opdoffers die ze te verduren kreeg.

20:58 Gepost door Filip Hellemans in Thorgal spin-offs (HC) | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2010, yves sente, giulio de vita |  Facebook |

09-11-07

James Healer #3: De heilige berg. (SC) (Le Lombard) (2004)

James Healer 3
Tekst: Yves Swolfs --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Een jonge Indiaanse vlucht weg bij haar vader en onhebbelijke stiefmoeder om haar grote droom te verwezenlijken: het land van haar voorouders, de Blackfeet-indianen, met eigen ogen te aanschouwen. Op haar weg van LA naar Montana neemt ze haar vriendje mee, wat al snel een verkeerde keuze blijkt te zijn. Deze jongen heeft blijkbaar meer op zijn kerfstok dan ze weet en bovendien is hij ook heel agressief. Na een uit de hand gelopen ruzie krijgen beide jongeren de hele politiemacht van Montana achter hen aan. Zal zielenlezer James Healer nog tijdig kunnen ingrijpen om drama's te voorkomen?

18:55 Gepost door Filip Hellemans in James Healer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves swolfs, giulio de vita, 2004 |  Facebook |

James Healer #2: De nacht van de cobra. (SC) (Le Lombard) (2003)

James Healer 2
Tekst: Yves Swolfs --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Vooruitlopend op de naspeuringen van James Healer en de sheriff van Camden Rock is iemand met feilloze efficiëntie bezig alle sporen uit te wissen die kunnen leiden tot de ontdekking van het motief voor de moord op drie jonge vrouwen. James Healer, een blanke die door indianen is opgevoed en een onalledaagse speurder is geworden, zou de reïncarnatie van een sjamaan zijn. Net als die laatste bezit hij in elk geval bijzondere mediamieke vermogens, die hij gebruikt om duistere misdaden op te lossen. Te hulp geroepen door de sheriff van Camden Rock, een schijnbaar rustig en welgesteld stadje in Idaho, moet 'hij die de geheimen van de ziel kan lezen' de moordenaar(s) van drie jonge vrouwen die gewurgd zijn aantroffen, zien te ontmaskeren. Dankzij zijn helderziende gaven heeft hij al één van de drie moorden kunnen oplossen. Het geheim van de andere twee moorden blijft echter onopgehelderd en blijkt even dik en taai als de modder die aan de keldermuren en achter de al te keurige gevels van dit schijnbaar zo respectabele stadje kleeft... Ondertussen is er nog een nieuwe moord gepleegd, die op dokter Hank Schrivner, de plaatselijke arts, bij wie Healer een reeks compromitterende foto’s heeft gevonden waarop de jonge meisjes in het gezelschap van de plaatselijke notabelen te zien zijn! Zal het de detective annex sjamaan lukken om het raadsel van deze smerige moorden op te lossen en Camden Rock te genezen van zijn verborgen ziekte?

18:42 Gepost door Filip Hellemans in James Healer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves swolfs, giulio de vita, 2003 |  Facebook |

James Healer #1: Camden Rock. (SC) (Le Lombard) (2002)

James Healer 1
Tekst: Yves Swolfs --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Camden Rock is in de greep van de angst. In het kleine stadje in Idaho zijn de lichamen van drie gewurgde jonge vrouwen gevonden. Op aanraden van Hank Lone Bird van het bureau Indiaanse Zaken doet sheriff Heckman een beroep op James Healer. Dankzij zijn paranormale gaven heeft deze merkwaardige onderzoeker al diverse bijzonder ingewikkelde zaken weten op te lossen. Hij zal trachten de wurger te ontmaskeren door zijn aandacht te richten op enkele inwoners van het stadje... WIE IS GETUIGE? WIE IS SLACHTOFFER? WIE IS DADER?

18:35 Gepost door Filip Hellemans in James Healer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2002, yves swolfs, giulio de vita |  Facebook |