09-11-07

James Healer #3: De heilige berg. (SC) (Le Lombard) (2004)

James Healer 3
Tekst: Yves Swolfs --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Een jonge Indiaanse vlucht weg bij haar vader en onhebbelijke stiefmoeder om haar grote droom te verwezenlijken: het land van haar voorouders, de Blackfeet-indianen, met eigen ogen te aanschouwen. Op haar weg van LA naar Montana neemt ze haar vriendje mee, wat al snel een verkeerde keuze blijkt te zijn. Deze jongen heeft blijkbaar meer op zijn kerfstok dan ze weet en bovendien is hij ook heel agressief. Na een uit de hand gelopen ruzie krijgen beide jongeren de hele politiemacht van Montana achter hen aan. Zal zielenlezer James Healer nog tijdig kunnen ingrijpen om drama's te voorkomen?

18:55 Gepost door Filip Hellemans in James Healer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves swolfs, giulio de vita, 2004 |  Facebook |

James Healer #2: De nacht van de cobra. (SC) (Le Lombard) (2003)

James Healer 2
Tekst: Yves Swolfs --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Vooruitlopend op de naspeuringen van James Healer en de sheriff van Camden Rock is iemand met feilloze efficiëntie bezig alle sporen uit te wissen die kunnen leiden tot de ontdekking van het motief voor de moord op drie jonge vrouwen. James Healer, een blanke die door indianen is opgevoed en een onalledaagse speurder is geworden, zou de reïncarnatie van een sjamaan zijn. Net als die laatste bezit hij in elk geval bijzondere mediamieke vermogens, die hij gebruikt om duistere misdaden op te lossen. Te hulp geroepen door de sheriff van Camden Rock, een schijnbaar rustig en welgesteld stadje in Idaho, moet 'hij die de geheimen van de ziel kan lezen' de moordenaar(s) van drie jonge vrouwen die gewurgd zijn aantroffen, zien te ontmaskeren. Dankzij zijn helderziende gaven heeft hij al één van de drie moorden kunnen oplossen. Het geheim van de andere twee moorden blijft echter onopgehelderd en blijkt even dik en taai als de modder die aan de keldermuren en achter de al te keurige gevels van dit schijnbaar zo respectabele stadje kleeft... Ondertussen is er nog een nieuwe moord gepleegd, die op dokter Hank Schrivner, de plaatselijke arts, bij wie Healer een reeks compromitterende foto’s heeft gevonden waarop de jonge meisjes in het gezelschap van de plaatselijke notabelen te zien zijn! Zal het de detective annex sjamaan lukken om het raadsel van deze smerige moorden op te lossen en Camden Rock te genezen van zijn verborgen ziekte?

18:42 Gepost door Filip Hellemans in James Healer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yves swolfs, giulio de vita, 2003 |  Facebook |

James Healer #1: Camden Rock. (SC) (Le Lombard) (2002)

James Healer 1
Tekst: Yves Swolfs --- Tekeningen: Giulio De Vita.

Camden Rock is in de greep van de angst. In het kleine stadje in Idaho zijn de lichamen van drie gewurgde jonge vrouwen gevonden. Op aanraden van Hank Lone Bird van het bureau Indiaanse Zaken doet sheriff Heckman een beroep op James Healer. Dankzij zijn paranormale gaven heeft deze merkwaardige onderzoeker al diverse bijzonder ingewikkelde zaken weten op te lossen. Hij zal trachten de wurger te ontmaskeren door zijn aandacht te richten op enkele inwoners van het stadje... WIE IS GETUIGE? WIE IS SLACHTOFFER? WIE IS DADER?

18:35 Gepost door Filip Hellemans in James Healer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 2002, yves swolfs, giulio de vita |  Facebook |