25-06-17

Partners. (SC) (EU publicaties) (2014)

partnersTekst: Rudi Miel --- Tekeningen: Franck Biancarelli, Olivier Grenson, Stefano Raffaelle, Olivier Speltens, Paul Teng, You.

De missies van het regionaal en stedelijk beleid zijn talrijk en gevarieerd: innovatie stimuleren, de CO2-uitstoot terugdringen, kleine en middelgrote ondernemingen steunen, zorgen voor een optimale stadsontwikkeling, sociale inclusie aanmoedigen, samenwerking bevorderen, zorgen voor beter vervoer, het hoofd bieden aan natuurrampen … Bijdragen tot de ontplooiing en toenadering van de regio’s en de inwoners staat daarbij centraal. Solidariteit maakt de Unie sterker! De zes verhalen in dit album, gebaseerd op echte projecten, illustreren de acties die de Europese Unie onderneemt om verschillen in de levensstandaard weg te werken en om de regio’s te ondersteunen in hun ontwikkeling.

De commentaren zijn gesloten.